Als onderzoeker van huiselijk geweld & kindermishandeling heb ik zelf ook ervaring met huiselijk geweld x

mei 4, 2020

Column Hakima Akhaloufi

Blijf thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle! Dat is wat iedereen tegenwoordig te horen krijgt. Maar dat thuis blijven kan ook zorgen voor onveilige thuissituaties. In sommige landen is het aantal meldingen van huiselijk geweld sinds de lockdown verdubbeld. In Nederland wijzen de cijfers nog niet uit op een toename van de meldingen, maar neemt de zorg echter niet af. De zorgen die vooral heersen gaan over een mogelijk onzichtbare toename van huiselijk geweld, doordat het moeilijk te signaleren is door de corona-maatregelen. De meeste instanties en scholen die normaliter melden kunnen dat nu niet, omdat er geen of weinig zicht is op de thuissituaties.

>Als onderzoeker van huiselijk geweld & kindermishandeling heb ik zelf ook ervaring met huiselijk geweld. Ik weet nog heel goed hoe ik als klein meisje van school naar huis liep en zag hoe mijn moeder uit het raam hing met een bebloede neus, schreeuwend om hulp. Of die keer dat mijn vader een mes legde op de hals van mijn zus, bevend van angst op de trap hoopte ik dat het niet echt was.

resulteert in 29% klinisch getraumatiseerde kinderen als gevolg van huiselijk geweld. Je leerde opgroeien met die herinneringen, die als angstbeelden werden opgeslagen in je onderbewustzijn en onbewust jouw werkelijkheid vormden.

Bij 56% van de huiselijk geweld gevallen gaat het om (ex)partner geweld, komt het in alle rangen en standen voor en zijn vrouwen wel 6 keer vaker slachtoffer dan mannen. Voor ik het wist, zat ik jaren geleden ook in dezelfde vicieuze cirkel als mijn ouders. Een dominante man die weinig ruimte overliet voor de mening van een vrouw. Gekweld door zelfmeelij en schaamte zag ik mezelf steeds kleiner worden. Angst die mij overrompelde als ik dacht aan weggaan. Net als mijn moeder. Niet zo gek ook als je je bedenkt dat 40% van alle gevallen van huiselijk geweld vroeger ook slachtoffer of getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

En toch.. Als mijn moeder als analfabeet met 11 kinderen, geen woord Nederlands sprekend met enkel een uitkering uit die situatie is gekomen, dan kunnen wij het ook. Blijf veilig!

Hakima Akhaloufi – Onderzoeker Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Bronvermelding: (Van Eijkeren, Downes & Veenstra, 2018) (cohortstudie Verwey Jonker Instituut, 2016–2020, 1e meting) (Van der Veen en Bogaerts, 2010)

Meer Columns