Fatima Ouahou

In het kort

Maatschappelijk werker en voorzitter Stichting Malak
47 jaar
Geboren in Kenitra, Marokko

Bio

Fatima is in 2000 vanuit Marokko naar Amsterdam gekomen. In Marokko was zij een gedreven studente en topsporter in de atletiek met als specialiteit discuswerpen. Nadat ze gesetteld was in Amsterdam is ze zich maatschappelijk in gaan zetten en heeft ze stichting Malak opgericht. Vanuit haar stichting organiseert ze met haar team activiteiten voor vrouwen om bewustwording te creëren rond het thema zelfbeschikking. Fatima is ook een voorstander van een inclusiever onderwijssysteem omdat ze uit ervaring ziet dat kinderen met een beperking nog veel te maken krijgen met discriminatie. Via haar stichting wilt zij de ontwikkelingen omtrent kinderen met een beperking onder de aandacht brengen bij beleidsmakers zodat passend onderwijs niet alleen op papier bestaat, maar ook omgezet wordt naar de praktijk.

Fatima Ouahou

“Deze viering maakt het mogelijk om met leden van verschillende generaties stil te staan en om conclusies te trekken uit het verleden en daarbij naar de toekomst te kijken met nieuwe perspectieven.”

50 jaar migratie

“Betekent voor mij 50 jaar inzet van verschillende generaties van Marokkaanse Amsterdammers in dit land. Ze hebben meegewerkt aan de wederopbouw van Nederland: een lang proces, rijk aan historie en vele verhalen. 50 jaar migratie betekent een mijlpaal en een nieuwe fase van erkenning en waardering van Marokkaanse gastarbeiders. Inmiddels wonen vier generaties Marokkanen in Nederland. Deze viering maakt het mogelijk om met leden van verschillende generaties stil te staan en om conclusies te trekken uit het verleden en daarbij naar de toekomst te kijken met nieuwe perspectieven.”

Amsterdamse

“In Amsterdam voel ik me thuis. Ik heb in deze stad veel kansen en mogelijkheden gekregen om mezelf te ontwikkelen en als volwaardige burger in deze mooie stad te functioneren. Door deze kansen is het mij gelukt om mijn kwaliteiten als Marokkaanse vrouw te ontdekken en deze in te zetten voor de inwoners van de stad. Ik heb me altijd willen inzetten voor kwetsbare doelgroepen in onze stad zoals migranten vrouwen, kinderen met een beperking en ouderen.”

Andere FATIMA's