Hajar Def

Bio

Ik probeer op verschillende manieren Amsterdam mooier, beter en sterker te maken. Als expert beeldvorming in de media bij WOMEN Inc. ben ik bezig met de representatie van alle vrouwen, bijvoorbeeld door het tegengaan van stereotypering. Daarnaast ben ik lid van S.P.E.A.K., een collectief dat zich inzet voor moslimvrouwen. Ons doel is dat zij kunnen meedoen in de samenleving, kunnen meebeslissen en kunnen meepraten in de media en de politiek, en dat hun veiligheid wordt gewaarborgd.

Mijn grootste inspiratie hiervoor was mijn oma. Zij heeft mij geleerd om unapologetic jezelf te zijn, omdat zij dat ook zelf altijd is geweest. En zij heeft mij laten zien hoe mooi en sterk het is om aan de kant van rechtvaardigheid te staan.

Ik wil een rolmodel zijn voor alle vrouwen die voelen dat ze meer willen en meer kunnen, omdat ik geloof dat je alles kunt doen en bereiken wat je wilt. Soms heb je iemand nodig die jou laat zien dat je het kunt.

Mijn islamitische identiteit is de basis van alles in mijn leven, omdat ik geloof dat je als moslim altijd voor rechtvaardigheid moet zijn. Islam betekent rechtvaardigheid, en rechtvaardigheid ligt aan de basis van vrede. Iedereen kan op een eigen niveau bijdragen aan sociale rechtvaardigheid. Als je vanuit eerlijkheid en rechtvaardigheid werkt en leeft, hoef je je geen zorgen te maken of je bij een zwakkere groep hoort of bij een sterkere. Iedereen wordt in die zin gelijk behandeld. Dat is voor mij de essentie van islam. Als je dat doortrekt naar mijn werkzaamheden, dan wil ik rechtvaardigheid meer de norm maken in verschillende lagen.

Ik denk dat we een samenleving heel mooi maken als ieder mens volledig zichzelf is. Be yourself unapologetically, dat brengt vrijheid.

Hajar Def

“Ik heb altijd als beeld gehad om iets te kunnen betekenen voor andere vrouwen maar ook om aan mijn 4 kinderen te laten zien dat alles mogelijk is als jij je daarvoor inzet.”

50 jaar migratie

“50 jaar migratie betekent voor mij dat ik mijn tweede huis heb gevonden in Amsterdam en dat ik zowel in Marokko en Nederland thuis ben en voel. 50 jaar migratie betekent voor mij ook persoonlijk dat mijn kinderen hier zijn opgegroeid en hun toekomst voor de komende 50 jaar in deze stad zal liggen.”

Amsterdamse

“Vanuit mijn cultuur en persoonlijke achtergrond is barmhartigheid voor anderen en het inzetten voor andere een rode draad. Dit past zowel bij mijn Marokkaanse achtergrond maar ook bij het DNA van Amsterdam.”

Andere FATIMA's